Geo-Ex BV

BV Geo-Ex

Geo-Ex BV

LANDMEETKUNDE:

Opmetingen van bestaande toestand; Proces Verbaal van afpaling of grensbepaling; Opmeting van notariële verkoop; Uitzetwerken; Volumemetingen.

VERKAVELINGEN:

Verkavelen; Verkavelingsvergunning; Verkavelingswijziging; Ondersteuning bij Stedenbouwkundig attest.

WAARDEBEPALINGEN:

Waarderingen bij aankoop, verkoop, nalatenschap of echtscheiding; Assistentie bij bank- of leninggarantie; Algemeen advies omtrend onroerend goed.

PLAATSBESCHRIJVINGEN:

Plaatsbeschrijvingen bij huur of verkoop van een onroerend goed; Plaatsbeschrijvingen bij infrastructuurwerken.

Verbonden Landmeter-expert

  1. GEENS StijnGEENS Stijn

    Officiëel landmeter-expert sinds 2017, met als identificatie “LAN171718”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

    Contacteer Geo-Ex BV