Brand- , bouw- of stormschade

Expertise

Brand- , bouw- of stormschade

Bent u het slachtoffer van brand-, bouw- of stormschade? Een landmeter-expert kan u helpen bij het opstellen van een schadedossier dat bestaat uit een beschrijving van de schade met een aanvullende fotoreportage, een bepaling van de herstellingskosten en het aanwijzen van de verantwoordelijke voor de geleden schade.

Enkele veel voorkomende gevallen:

  • Bij het bouwen van een woning worden de werken niet vakkundig uitgevoerd. Het is dan van essentieel belang dat een goed schadedossier wordt opgesteld, waarin de schade wordt vastgesteld en een verantwoordelijke wordt aangewezen.
  • Bij het einde van een huurperiode stelt u vast dat er schade is aan uw pand door de huurder. In dat geval stellen wij een herstellingsnota op, zodat u de huurder kan confronteren met de geleden schade.