Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Landmeetkunde

Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Wanneer een perceel grond of een gebouw van eigenaar verandert, is het belangrijk dat het onroerend goed opgemeten wordt om de grenzen van het perceel eenduidig vast te leggen. Zo worden onnodige discussies met de aanpalende eigenaars of de koper/verkoper vermeden. Om de grenzen van het perceel vast te leggen doen landmeter-experts de noodzakelijke opzoekingen. Ze raadplegen de Atlas der Buurtwegen, notariële aktes, bestaande plannen, kadastrale plannen… Eens de grenzen van het perceel definitief bepaald zijn maakt een landmeter-expert een proces-verbaal van afpaling op. Dit proces-verbaal wordt dan ondertekend door alle betrokken eigenaars en geregistreerd in het hypotheekkantoor. De afpaling kan dan definitief gemaakt door op de grenspunten grenspalen te plaatsen.

Architecturale opmetingen van gebouwen

Architecturale opmetingen van gebouwen

Algemene opmetingen voor nieuwbouwprojecten, renovatiewerken of verbouwingen.
Deformatie- en zettingsmetingen

Deformatie- en zettingsmetingen

Opmetingen om zettingen, deformaties of grondverzakkingen te voorkomen.
Opmetingen voor notariële verkoop

Opmetingen voor notariële verkoop

Opmaken van het opmetingsplan dat bij elke notariële verkoopakte gevoegd moet worden.
Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen die bij de architect als basis voor nieuwe projecten dienen.
Tracémeting

Tracémeting

Opmetingen voor wegenwerken, rioleringen en verkavelingen.
Uitzetwerken

Uitzetwerken

Uitvoering van de afpalingen voor de precieze inplanting van een constructie.
Volumemetingen

Volumemetingen

Bepalen van de hoeveelheid grond in een terrein.
Muurovernames

Muurovernames

Het geheel of gedeeltelijk gemeenschappelijk maken van een aanpalende muur.
Landmeter Audenaert

Landmeter Audenaert

Gespecialiseerd in onder andere proces verbaal van afpaling en grensbepaling.

Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere proces verbaal van afpaling en grensbepaling.

Geo - Naf landmeten

Geo - Naf landmeten

Gespecialiseerd in onder andere proces verbaal van afpaling en grensbepaling.