Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur

Volgens de huidige huurwetgeving moet bij elke huurovereenkomst een verplichte plaatsbeschrijving opgemaakt worden in de periode dat de verhuurde ruimtes onbewoond zijn of binnen de eerste maand van bewoning. Zo’n plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de huidige toestand van de woning, aangevuld met een uitgebreide fotoreportage. De plaatsbeschrijving moet samen met het huurcontract geregistreerd worden bij het registratiekantoor. Dit is van essentieel belang om na het einde van de huurovereenkomst discussies tussen huurder & verhuurder te voorkomen.

Bij het einde van de huurperiode kan dan opnieuw een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Door het vergelijken van beide plaatsbeschrijvingen wordt de schade bepaald die eventueel door de huurder werd veroorzaakt. De landmeter-expert kan dan een schadedossier opstellen om de herstellingskosten te verduidelijken. Ten slotte kan een plaatsbeschrijving opgesteld door een beëdigd landmeter-expert als bewijsmateriaal gebruikt worden bij de rechtbank.

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken

Plaatsbeschrijvingen om discussies bij bouw- of renovatiewerken te vermijden.
Plaatsbeschrijving bij verkoop onroerend goed

Plaatsbeschrijving bij verkoop onroerend goed

Vermijd discussies bij de verkoop van onroerende goederen.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur.

Geo - Naf landmeten

Geo - Naf landmeten

Gespecialiseerd in onder andere plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur.