Proefsleuven prospectie

Archeologie

Proefsleuven prospectie

Archeologisch vooronderzoek begint in de meeste gevallen met het graven van proefsleuven. Doorgaans hebben deze sleuven een breedte van ongeveer 2 meter met een tussenafstand van een 10 tot 15 meter. Zo kan men een archeologisch vooronderzoek doen zonder meteen het hele terrein af te graven. Op basis van de resultaten in de prospectiefase kan dan besloten worden om over te gaan tot een vlakdekkende opgraving. Een Landmeter-Expertkan u in deze prospectiefase bijstaan door de sleuven en eventuele sporen of vondsten digitaal in kaart te brengen.

Boor prospectie

Boor prospectie

Gebruik van boorproeven om de geologische en archeologische waarde van een terrein te onderzoeken.
Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Archeologische informatie verzamelen door proefputten te graven.
Vlakdekkende opgraving

Vlakdekkende opgraving

Machinaal afgraven van een waardevolle site voor archeologisch onderzoek.
Oppervlaktekartering

Oppervlaktekartering

Systematische inspectie van een terrein op de aanwezigheid van archeologische vondsten.
Opmeten monumentale gebouwen

Opmeten monumentale gebouwen

Opmeten van gebouwen als basis voor gedetailleerde renovatieplannen.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere proefsleuven prospectie.