EPB-verslaggeving

Advies & attesten

EPB-verslaggeving

De afkorting EPB staat voor “Energieprestatie en Binnenklimaat”.

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving, kortweg EPB-regelgeving, die de EnergiePrestatie- en Binnenklimaatnormen vastleggen (EPB-normen). Er dient een EPB-verslaggever aangesteld door de bouwheer vóór de start van de vergunningsplichtige werken. Deze verslaggever rapporteert aan de overheid over de genomen maatregelen die het energieverbruik beperken. De EPB-aangifte, opgesteld na de oplevering van het gebouw en tevens het eindresultaat van de EPB-verslaggeving, vermeldt welk niveau van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie het gebouw heeft behaald.

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Landmeter-Experts staan u bij tijdens de aanvraag van een stedenbouwkundig attest.
Asbestdeskundige inventarisatie

Asbestdeskundige inventarisatie

De asbestdeskundige maakt een asbestinventaris op volgens het inspectieprotocol van de OVAM.
Energieprestatiecertificaten (EPC)

Energieprestatiecertificaten (EPC)

Doorlichting van woningen om de energie-efficiëntie te meten.