EPB-verslaggeving

Advies & attesten

EPB-verslaggeving

De afkorting EPB staat voor “Energieprestatie en Binnenklimaat”.

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving, kortweg EPB-regelgeving, die de EnergiePrestatie- en Binnenklimaatnormen vastleggen (EPB-normen). Er dient een EPB-verslaggever aangesteld door de bouwheer vóór de start van de vergunningsplichtige werken. Deze verslaggever rapporteert aan de overheid over de genomen maatregelen die het energieverbruik beperken. De EPB-aangifte, opgesteld na de oplevering van het gebouw en tevens het eindresultaat van de EPB-verslaggeving, vermeldt welk niveau van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie het gebouw heeft behaald.

Energieprestatiecertificaten (EPC)

Energieprestatiecertificaten (EPC)

Doorlichting van woningen om de energie-efficiëntie te meten.
Aanvraag stedenbouwkundig attest

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Landmeter-Experts staan u bij tijdens de aanvraag van een stedenbouwkundig attest.