Vlakdekkende opgraving

Archeologie

Vlakdekkende opgraving

Als na het vooronderzoek blijkt dat een perceel archeologisch waardevol is, kan men overgaan tot een vlakdekkende opgraving. Hierbij wordt de volledige site opengelegd. Dit houdt in dat de site met behulp van een graafmachine wordt onderzocht tot op het gewenste archeologisch relevante niveau. Alle aangetroffen sporen worden vervolgens opgemeten, gefotografeerd en gedocumenteerd zodat waardevolle archeologische informatie niet definitief verloren gaat.

Boor prospectie

Boor prospectie

Gebruik van boorproeven om de geologische en archeologische waarde van een terrein te onderzoeken.
Proefsleuven prospectie

Proefsleuven prospectie

Bepalen van de aard, datering, staat en omvang van eventuele archeologische sporen.
Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Archeologische informatie verzamelen door proefputten te graven.
Oppervlaktekartering

Oppervlaktekartering

Systematische inspectie van een terrein op de aanwezigheid van archeologische vondsten.
Opmeten monumentale gebouwen

Opmeten monumentale gebouwen

Opmeten van gebouwen als basis voor gedetailleerde renovatieplannen.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere vlakdekkende opgraving.