Muurovernames

Landmeetkunde

Muurovernames

Wie tegen een bestaande woning wil aanbouwen moet een muurovername doen van de gemeenschappelijke muur. De bepalingen over muurovernames zijn vastgelegd in Artkel 661 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel zegt dat de eigenaar van de muur voor de helft van de actuele waarde vergoed moet worden. Voor het bepalen van de vergoeding moet de muur eerst opgemeten worden door een landmeter-expert. Die zal alles vastleggen in een verslag dat geregistreerd wordt in het bevoegde registratiekantoor.

Architecturale opmetingen van gebouwen

Architecturale opmetingen van gebouwen

Algemene opmetingen voor nieuwbouwprojecten, renovatiewerken of verbouwingen.
Deformatie- en zettingsmetingen

Deformatie- en zettingsmetingen

Opmetingen om zettingen, deformaties of grondverzakkingen te voorkomen.
Opmetingen voor notariële verkoop

Opmetingen voor notariële verkoop

Opmaken van het opmetingsplan dat bij elke notariële verkoopakte gevoegd moet worden.
Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Het vastleggen en materialiseren van de scheidingslijn tussen twee aanpalende percelen.
Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen die bij de architect als basis voor nieuwe projecten dienen.
Tracémeting

Tracémeting

Opmetingen voor wegenwerken, rioleringen en verkavelingen.
Uitzetwerken

Uitzetwerken

Uitvoering van de afpalingen voor de precieze inplanting van een constructie.
Volumemetingen

Volumemetingen

Bepalen van de hoeveelheid grond in een terrein.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere muurovernames.

Landmeter Audenaert

Landmeter Audenaert

Gespecialiseerd in onder andere muurovernames.