Deformatie- en zettingsmetingen

Landmeetkunde

Deformatie- en zettingsmetingen

Tijdens bouwwerken kunnen zettingen, deformaties of grondverzakkingen gebeuren in gebouwen of aanpalende constructies. Om dit te vermijden bepalen landmeters met zettingsmetingen erg nauwkeurig eventuele hoogteverschillen door een aantal controlepunten te vergelijken met één of meer vaste referentiepunten. Zo kan indien nodig snel ingegrepen worden.

Vooral bij bronbemalingen - het oppompen van grondwater - is het aan te raden de nodige zettingsmetingen te laten uitvoeren door een landmeter. Wil u naast de hoogteveranderingen ook positieveranderingen in kaart brengen, dan kan u een deformatiemeting laten uitvoeren.

Architecturale opmetingen van gebouwen

Architecturale opmetingen van gebouwen

Algemene opmetingen voor nieuwbouwprojecten, renovatiewerken of verbouwingen.
Opmetingen voor notariële verkoop

Opmetingen voor notariële verkoop

Opmaken van het opmetingsplan dat bij elke notariële verkoopakte gevoegd moet worden.
Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Het vastleggen en materialiseren van de scheidingslijn tussen twee aanpalende percelen.
Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen die bij de architect als basis voor nieuwe projecten dienen.
Tracémeting

Tracémeting

Opmetingen voor wegenwerken, rioleringen en verkavelingen.
Uitzetwerken

Uitzetwerken

Uitvoering van de afpalingen voor de precieze inplanting van een constructie.
Volumemetingen

Volumemetingen

Bepalen van de hoeveelheid grond in een terrein.
Muurovernames

Muurovernames

Het geheel of gedeeltelijk gemeenschappelijk maken van een aanpalende muur.
Landmeter Audenaert

Landmeter Audenaert

Gespecialiseerd in onder andere deformatie- en zettingsmetingen.

Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere deformatie- en zettingsmetingen.