Waardering bij Inbreng in vennootschappen

Schatting

Waardering bij Inbreng in vennootschappen

Op het moment dat een onroerend goed in een vennootschap wordt ingebracht is een juiste en fiscaal aanvaardbare schatting nodig. Een juiste taxatie laat toe om de exacte vermogenstoestand van een vennootschap weer te geven en afschrijvingen van gebouwen in de boekhouding fiscaal te verantwoorden.

Waardering bij verdeling van echtscheiding

Waardering bij verdeling van echtscheiding

Correcte verdeling van onroerende goederen na een echtscheiding.
Waarderingen bij nalatenschap

Waarderingen bij nalatenschap

Schattingen voor een correcte aangifte bij de fiscus en een vlotte verdeling van uw nalatenschap.
Waardering bij aankoop en verkoop

Waardering bij aankoop en verkoop

Correcte schatting van de waarde van een pand bij aankoop of verkoop.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere waardering bij inbreng in vennootschappen.