Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Archeologie

Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Door een of meer proefputten te graven wordt informatie verzameld over een archeologische vindplaats. Zo’n proefput wordt vooral gebruikt om de gelaagdheid van de bodem te onderzoeken. Er worden ook sporen en vondsten in kaart gebracht en grondmonsters genomen. Na afloop van het onderzoek wordt een rapport samengesteld, waarin een advies wordt gegeven over de eventuele verderzetting van het archeologische onderzoek. Een Landmeter-Expert kan u in deze prospectiefase bijstaan door de putten en eventuele sporen of vondsten digitaal in kaart te brengen.

Boor prospectie

Boor prospectie

Gebruik van boorproeven om de geologische en archeologische waarde van een terrein te onderzoeken.
Proefsleuven prospectie

Proefsleuven prospectie

Bepalen van de aard, datering, staat en omvang van eventuele archeologische sporen.
Vlakdekkende opgraving

Vlakdekkende opgraving

Machinaal afgraven van een waardevolle site voor archeologisch onderzoek.
Oppervlaktekartering

Oppervlaktekartering

Systematische inspectie van een terrein op de aanwezigheid van archeologische vondsten.
Opmeten monumentale gebouwen

Opmeten monumentale gebouwen

Opmeten van gebouwen als basis voor gedetailleerde renovatieplannen.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere proefputten prospectie in stedelijk gebied.