Tracémeting

Landmeetkunde

Tracémeting

Tracémetingen voor de (her)aanleg van wegen, rioleringen en verkavelingen en as-builtmetingen – opmetingen na beëindiging van de werken – worden uitgevoerd conform de normen van het Grootschalig Referentiebestand van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. De bestekken van dit Grootschalig Referentiebestand vormen een gedocumenteerde verzameling van technische bepalingen die het mogelijk maakt dat landmeter-experts in Vlaanderen onderling compatibele metingen uitvoeren. Elke landmeter-expert hanteert voor deze opmetingen dezelfde methode. Zo kunnen gegevens over gevels, stoepranden, riooldeksels, palen… op een universele manier in het bestand worden opgenomen.

Architecturale opmetingen van gebouwen

Architecturale opmetingen van gebouwen

Algemene opmetingen voor nieuwbouwprojecten, renovatiewerken of verbouwingen.
Deformatie- en zettingsmetingen

Deformatie- en zettingsmetingen

Opmetingen om zettingen, deformaties of grondverzakkingen te voorkomen.
Opmetingen voor notariële verkoop

Opmetingen voor notariële verkoop

Opmaken van het opmetingsplan dat bij elke notariële verkoopakte gevoegd moet worden.
Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Het vastleggen en materialiseren van de scheidingslijn tussen twee aanpalende percelen.
Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen die bij de architect als basis voor nieuwe projecten dienen.
Uitzetwerken

Uitzetwerken

Uitvoering van de afpalingen voor de precieze inplanting van een constructie.
Volumemetingen

Volumemetingen

Bepalen van de hoeveelheid grond in een terrein.
Muurovernames

Muurovernames

Het geheel of gedeeltelijk gemeenschappelijk maken van een aanpalende muur.
Landmeter Audenaert

Landmeter Audenaert

Gespecialiseerd in onder andere tracémeting.

Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere tracémeting.