Energieprestatiecertificaten (EPC)

Advies & attesten

Energieprestatiecertificaten (EPC)

Een energieprestatiecertificaat (of EPC) geeft een indicatie over de energiezuinigheid van een gebouw. Het moet verplicht afgeleverd worden bij de verkoop en verhuur van woningen en blijft tien jaar geldig. Vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt gezet moet de eigenaar het EPC kunnen voorleggen. Kandidaat-kopers of –huurders kunnen zo rekening houden met de energiescore bij hun beslissing. Het is altijd de eigenaar die hiervoor verantwoordelijk is, ook als hij beroep doet op een immobiliënkantoor of notaris.

Wie het energieprestatiecertificaat laat opmaken door een landmeter-expert, kan er zeker van zijn dat het certificaat correct is. Landmeter-experts zijn immers gebonden aan hun titel en moeten bijgevolg strikt de deontologie volgen.

Om een goed resultaat voor het EPC te bekomen, is het aan te raden dat de eigenaar allerhande bewijzen - zoals facturen, foto’s, stedenbouwkundige attesten, technische documentatie… - aan de energiedeskundige bezorgt. De EPC’s worden immers regelmatig gecontroleerd door het Vlaams Energie Agentschap en wanneer blijkt dat een energiedeskundige niet over de nodige bewijzen beschikt, kan hem een fikse boete worden opgelegd en zal het EPC ongeldig worden verklaard.

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Landmeter-Experts staan u bij tijdens de aanvraag van een stedenbouwkundig attest.
Asbestdeskundige inventarisatie

Asbestdeskundige inventarisatie

De asbestdeskundige maakt een asbestinventaris op volgens het inspectieprotocol van de OVAM.
EPB-verslaggeving

EPB-verslaggeving

Nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de Energieprestatieregelgeving.