Waarderingen bij nalatenschap

Schatting

Waarderingen bij nalatenschap

Landmeter-Experts kunnen worden ingeschakeld om een deskundig schattingsverslag op te stellen als basis voor de bepaling van de waarde van onroerende goederen in uw testament. Zo vermijdt u dat zich bij de aangifte van uw nalatenschap een tekortschatting voordoet en de bevoegde ambtenaar tot een herschatting overgaat. Immers: als uit die herschatting blijkt dat het pand een hogere waarde heeft dan aanvankelijk aangegeven, worden er niet alleen bijkomende successierechten aangerekend maar ook boetes en intresten. Het is dus belangrijk een correcte schatting te laten opstellen door een onafhankelijk expert. Bovendien kan het schattingsverslag helpen om ruzie tussen de erfgenamen bij de verdeling van de nalatenschap te vermijden.

Waardering bij verdeling van echtscheiding

Waardering bij verdeling van echtscheiding

Correcte verdeling van onroerende goederen na een echtscheiding.
Waardering bij Inbreng in vennootschappen

Waardering bij Inbreng in vennootschappen

Correcte schatting van onroerende goederen voor vennootschappen.
Waardering bij aankoop en verkoop

Waardering bij aankoop en verkoop

Correcte schatting van de waarde van een pand bij aankoop of verkoop.
Geo - Naf landmeten

Geo - Naf landmeten

Gespecialiseerd in onder andere waarderingen bij nalatenschap.

Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere waarderingen bij nalatenschap.

Landmeter Audenaert

Landmeter Audenaert

Gespecialiseerd in onder andere waarderingen bij nalatenschap.