Aanvraag stedenbouwkundig attest

Advies & attesten

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Informatie over uw perceel die u mondeling hebt verkregen heeft uiteraard geen enkele juridische waarde. Wil u deze informatie schriftelijk bevestigd zien, dan is het aan te raden een aanvraag te doen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundig attest. De Landmeter-Expert helpt u hierbij graag verder.

Zo’n attest – dat twee jaar geldig blijft - geeft de eigenaar en/of de koper van het perceel de zekerheid dat op het perceel gebouwd mag worden en verstrekt informatie over welke gebouwtypes toegestaan zijn, het maximale bouwvolume… Let wel op, een stedenbouwkundig attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning. Het geeft enkel zekerheid over wat is toegestaan op het betreffende perceel.

Asbestdeskundige inventarisatie

Asbestdeskundige inventarisatie

De asbestdeskundige maakt een asbestinventaris op volgens het inspectieprotocol van de OVAM.
EPB-verslaggeving

EPB-verslaggeving

Nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de Energieprestatieregelgeving.
Energieprestatiecertificaten (EPC)

Energieprestatiecertificaten (EPC)

Doorlichting van woningen om de energie-efficiëntie te meten.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere aanvraag stedenbouwkundig attest.