Boor prospectie

Archeologie

Boor prospectie

Door de uitvoering van een booronderzoek verwerven landmeter-experts informatie over het ontstaan en de evolutie van het landschap in een bepaald onderzoeksgebied. Daarnaast brengt een boorprospectie uitsluitsel over het al of niet bestaan van een archeologische site en helpt het om de omvang, opbouw en datering ervan correct in kaart te brengen.

Proefsleuven prospectie

Proefsleuven prospectie

Bepalen van de aard, datering, staat en omvang van eventuele archeologische sporen.
Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Archeologische informatie verzamelen door proefputten te graven.
Vlakdekkende opgraving

Vlakdekkende opgraving

Machinaal afgraven van een waardevolle site voor archeologisch onderzoek.
Oppervlaktekartering

Oppervlaktekartering

Systematische inspectie van een terrein op de aanwezigheid van archeologische vondsten.
Opmeten monumentale gebouwen

Opmeten monumentale gebouwen

Opmeten van gebouwen als basis voor gedetailleerde renovatieplannen.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere boor prospectie.