Opmeten monumentale gebouwen

Archeologie

Opmeten monumentale gebouwen

Landmeter-experts worden ingeschakeld voor het opmeten van allerhande bestaande gebouwen en constructies. Dit kan gaan over het opmeten van industrieel erfgoed of monumentale gebouwen. En dit zowel aan de binnenkant als de buitenkant van het gebouw. Die opmetingen worden dan door de Landmeter-Expert uitgetekend en in kaart gebracht en gebruikt als basis voor grondplannen, gevelzichten en dwarsdoorsnedes. Deze plannen kunnen dan op hun beurt worden gebruikt door architecten om bij een renovatie gedetailleerde plannen op te maken.

Boor prospectie

Boor prospectie

Gebruik van boorproeven om de geologische en archeologische waarde van een terrein te onderzoeken.
Proefsleuven prospectie

Proefsleuven prospectie

Bepalen van de aard, datering, staat en omvang van eventuele archeologische sporen.
Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Proefputten prospectie in stedelijk gebied

Archeologische informatie verzamelen door proefputten te graven.
Vlakdekkende opgraving

Vlakdekkende opgraving

Machinaal afgraven van een waardevolle site voor archeologisch onderzoek.
Oppervlaktekartering

Oppervlaktekartering

Systematische inspectie van een terrein op de aanwezigheid van archeologische vondsten.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere opmeten monumentale gebouwen.