Volumemetingen

Landmeetkunde

Volumemetingen

Voor de bepaling van het aantal kubieke meter grond dat verzet moet worden bij ophoging, uitgraving of egalisering van een terrein moet een volumemeting uitgevoerd worden door een landmeter-expert. Die voert een driedimensionale meting uit, waarna een digitaal terreinmodel of DTM wordt gegenereerd. Met behulp van dit terreinmodel kunnen de volumes bepaald worden en terreinprofielen aangemaakt worden. Zo kan het nodige grondverzet berekend worden zodat u een correct idee krijgt over de kostprijs van de werken.

Architecturale opmetingen van gebouwen

Architecturale opmetingen van gebouwen

Algemene opmetingen voor nieuwbouwprojecten, renovatiewerken of verbouwingen.
Deformatie- en zettingsmetingen

Deformatie- en zettingsmetingen

Opmetingen om zettingen, deformaties of grondverzakkingen te voorkomen.
Opmetingen voor notariële verkoop

Opmetingen voor notariële verkoop

Opmaken van het opmetingsplan dat bij elke notariële verkoopakte gevoegd moet worden.
Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Het vastleggen en materialiseren van de scheidingslijn tussen twee aanpalende percelen.
Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen die bij de architect als basis voor nieuwe projecten dienen.
Tracémeting

Tracémeting

Opmetingen voor wegenwerken, rioleringen en verkavelingen.
Uitzetwerken

Uitzetwerken

Uitvoering van de afpalingen voor de precieze inplanting van een constructie.
Muurovernames

Muurovernames

Het geheel of gedeeltelijk gemeenschappelijk maken van een aanpalende muur.
Landmeter Audenaert

Landmeter Audenaert

Gespecialiseerd in onder andere volumemetingen.

Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere volumemetingen.