Fotogrammetrie

Digitale technieken

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie is een digitale techniek waarmee uit digitale beelden geometrische informatie gehaald wordt. Met behulp van specifieke opnametechnieken en vooruitstrevende software kan deze technologie vandaag door landmeter-experts worden toegepast. Naast de terrestrische fotogrammetrie waarbij van op de grond gewerkt wordt, beginnen steeds meer landmeter-experts nu ook de techniek van de luchtfotogrammetrie te gebruiken.

Ze staan daarbij in voor het volledige proces van opname van de beelden over de verwerking ervan tot het finale eindproduct. Dit resulteert in erg gedetailleerde kaarten, meetplannen, digitale terrein- en 3D-modellen… Fotogrammetrie staat landmeter-experts toe om snel en nauwkeurig grote gebieden in kaart te brengen, ook op plaatsen of terreinen die moeilijk bereikbaar of ontoegankelijk zijn.

Met de techniek zijn ook een hele reeks nieuwe toepassingen mogelijk. Zo staat het landmeter-experts toe om fotorealistische 3D-modellen te maken van volledige stadswijken. De gegevens die via fotogrammetrie verzameld worden kunnen in elke CAD- of GIS-applicatie ingeladen worden en als basis gebruikt worden voor diverse studies.

3D-laserscanning

3D-laserscanning

Ultramoderne opmetingstechniek waarmee een gebouw snel en volledig in beeld kan worden gebracht.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere fotogrammetrie.