Verkavelingsaanvraag

Verkaveling

Verkavelingsaanvraag

Een verkavelingsaanvraag is nodig wanneer een eigenaar zijn perceel wil opsplitsen om het geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor woningbouw. Na uitreiking van een verkavelingsvergunning kunnen de nieuwe percelen worden verkocht als bouwgrond en hebben de kopers van de percelen de zekerheid dat zij op hun perceel een woning kunnen bouwen. Maar ook voor de inrichting van kavels voor de bouw van industriƫle of commerciƫle gebouwen is een verkavelingsvergunning noodzakelijk.

De Landmeter-Expertdoet de nodige opmetingen, brengt de opmetingen in plan en stelt dan een verkavelingsaanvraag op die hij na uw goedkeuring indient bij de gemeente. Na afgifte van de verkavelingsvergunning kan de Landmeter-Expertovergaan tot het afpalen van de kavels en het plaatsen van de grenspunten. Ten slotte zal hij een proces-verbaal van afpaling opmaken.

Verkavelingswijziging

Verkavelingswijziging

Aanvraag tot wijziging van bestaande verkavelingsvoorschriften die bepaalde bouwwerken of perceelwijzigingen in de weg staan.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere verkavelingsaanvraag.

Landmeter Audenaert

Landmeter Audenaert

Gespecialiseerd in onder andere verkavelingsaanvraag.