Opmetingen voor notariële verkoop

Landmeetkunde

Opmetingen voor notariële verkoop

De aankoop van een huis of bouwgrond is een van de belangrijkste momenten in een mensenleven. En dan wil je weten wat je koopt. Om de juridische eigendomsgrenzen te bepalen wordt van elk perceel een opmetingsplan gemaakt. Zodat achteraf geen discussies kunnen ontstaan. Alleen een landmeter-expert mag deze plannen opmaken. Daarbij houdt hij rekening met juridische en stedenbouwkundige aspecten, zoals bijvoorbeeld erfdienstbaarheden, zakelijke en ondergrondse rechten.

Architecturale opmetingen van gebouwen

Architecturale opmetingen van gebouwen

Algemene opmetingen voor nieuwbouwprojecten, renovatiewerken of verbouwingen.
Deformatie- en zettingsmetingen

Deformatie- en zettingsmetingen

Opmetingen om zettingen, deformaties of grondverzakkingen te voorkomen.
Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Proces Verbaal van afpaling en grensbepaling

Het vastleggen en materialiseren van de scheidingslijn tussen twee aanpalende percelen.
Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen van bestaande toestand

Opmetingen die bij de architect als basis voor nieuwe projecten dienen.
Tracémeting

Tracémeting

Opmetingen voor wegenwerken, rioleringen en verkavelingen.
Uitzetwerken

Uitzetwerken

Uitvoering van de afpalingen voor de precieze inplanting van een constructie.
Volumemetingen

Volumemetingen

Bepalen van de hoeveelheid grond in een terrein.
Muurovernames

Muurovernames

Het geheel of gedeeltelijk gemeenschappelijk maken van een aanpalende muur.
Landmeter Audenaert

Landmeter Audenaert

Gespecialiseerd in onder andere opmetingen voor notariële verkoop.

Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere opmetingen voor notariële verkoop.

Geo - Naf landmeten

Geo - Naf landmeten

Gespecialiseerd in onder andere opmetingen voor notariële verkoop.