Plaatsbeschrijving bij verkoop onroerend goed

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij verkoop onroerend goed

Bij de verkoop van een pand ligt tussen het opmaken van een verkoopsovereenkomst of compromis en het ondertekenen van de notariële akte vaak een periode van vier maanden. Als blijkt dat er zich wijzigingen hebben voorgedaan aan het pand in die periode zal de koper moeten kunnen aantonen in welke staat het goed zich bevond op het moment van de verkoopovereenkomst. Steeds vaker worden landmeter-experts dan ook door notaris, koper of verkoper ingeschakeld om een plaatsbeschrijving met fotoreportage op te stellen bij de verkoop van vastgoed. Zo weet u als koper of verkoper precies wat er in de verkoopprijs is inbegrepen, welke schade er al aanwezig was… En worden discussies tussen de verschillende partijen achteraf vermeden.

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken

Plaatsbeschrijvingen om discussies bij bouw- of renovatiewerken te vermijden.
Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur

Bij elke nieuwe huurovereenkomst moet een plaatsbeschrijving worden opgemaakt.
Topo4D

Topo4D

Gespecialiseerd in onder andere plaatsbeschrijving bij verkoop onroerend goed.