Landmeterskantoor Van Eester

Landmeterskantoor Van Eester

Landmeterskantoor Van Eester

Landmeterskantoor Van Eester is een veelzijdig en dynamisch bedrijf dat garant staat voor deskundigheid, correctheid en klantvriendelijkheid.

Als landmeterskantoor bieden wij een ruime waaier van diensten aan in de landmeetkunde. Zoals het opmeten van de bestaande toestand van het terrein, afpalingen, uitzetwerken, zettingsmetingen, volumemetingen, architecturale opmetingen, muurovernames, enz… Voor onze landmeetkundige activiteiten maken wij gebruik van de nieuwste en modernste meetapparatuur waarbij de werktijd op het terrein en kantoor aandoenlijk gereduceerd wordt.

Bij archeologische projecten bieden wij de nodige ondersteuning voor het uitvoeren van de nodige opmetingen op het terrein en deze te verwerken tot correct kaartmateriaal in het gewenste bestandsformaat.

Fotogrammetrie behoort ook tot ons uitgebreid takenpakket. Met deze methode kan vorm en locatie van objecten en gebieden door metingen in foto’s bepaald worden. Deze toepassing wordt vaak gebruikt bij geodesie, bouwkunde en archeologie.

Ook treden wij vaak op als Expert bij brand, bouw of stormschade waarbij wij een uitgebreid expertiseverslag opstellen met een gedetailleerde kostenraming van de herstellingen.

Landmeterskantoor Van Eester 1

Het opmaken van plaatsbeschrijvingen behoort ook tot één van onze takenpakketten. Dit zowel bij aanvang en einde van huur of werken. Wij staan bekend om onze gedetailleerde plaatsbeschrijvingen aangevuld met een ruime fotoreportage. Dit sluit latere discussies met de betrokken partijen uit.

Onze ervaring in het vastgoed stelt ons in de mogelijkheid om van uw onroerend goed een correcte schatting op te stellen. Rekening houdende met de lange lijst van factoren die de waarde van uw vastgoed kunnen beïnvloeden.

Ook het opstellen van verkavelingsaanvragen, stedenbouwkundige attesten behoort tot één van onze takenpakketten. Hierbij voeren wij de nodige gesprekken met de betreffende stedenbouwkundige diensten, doen de nodige opmetingen op het terrein en dienen de uiteindelijke aanvraag bij de dienst ruimtelijke ordening in.

In het vakgebied van de archeologie zijn wij een vaste waarde om u bij te staan in al uw archeologische projecten om deze zo mee tot een goed einde te brengen.

Het coördineren van uw bouwproject valt ook binnen ons takenpakket. Onze ervaring en deskundigheid in de bouw, zorgt voor een correct opvolging van uw project. Hierbij bekijken wij de verschillende mogelijkheden van uw perceel. Wij zijn zowel actief in de woningbouw, industriebouw, het bouwen van meergezinswoningen, renovatieprojecten,…

Landmeterskantoor Van Eester 2

Landmeterskantoor Van Eester werkt op een professionele manier, steunend op ervaring en inzet van een dynamisch team van Landmeters-Experten. Hierbij worden alle dossiers met de nodige snelheid, efficiëntie en nauwkeurigheid aangepakt. Om te voldoen aan de vraag van de opdrachtgever stellen wij ons ten alle tijden flexibel op, waarbij rekening wordt gehouden met de nodige discretie. Zowel openbare diensten als particuliere personen maken gebruik van onze diensten. Ook notarissen, architecten, vastgoedkantoren, studiebureaus, archeologische projectbureaus, aannemers,… zijn cliënt bij ons. Voor verdere informatie of vragen neem gerust contact op met ons!

Verbonden Landmeters-experten

 1. VAN EESTER RonnyVAN EESTER Ronny

  Officiëel landmeter-expert sinds 2014, met als identificatie “LAN141572”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

  • LANDMETERSKANTOOR VAN EESTER BV LANDMETERSKANTOOR VAN EESTER BV

   Officiëel landmeter-expert sinds 2015, met als identificatie “RPLAN140005”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

   Contacteer Landmeterskantoor Van Eester