Landmeetkantoor Artois

Landmeetkantoor Artois

Landmeetkantoor Artois

Landmeetkantoor Artois is ontstaan uit het vroegere landmeetkantoor Raymond Artois dat sinds 1965 actief is in Herent en omstreken. Onder leiding van zaakvoerders Johan Artois en Jonas Artois, bundelt het kantoor zijn krachten met enthousiaste en ervaren medewerkers. Onze actieradius situeert zich voornamelijk in het oostelijk deel van Vlaams-Brabant, maar ook daarbuiten zijn we actief.

Landmeetkantoor Artois 1

Op vraag van onze klanten zorgen we voor een totaalpakket. Wij kunnen instaan voor het volledige technische dossier van opmeting, verdeling, verkaveling, stedenbouwkundige vergunningen, verplaatsing van voetwegen, muurovernames, opmaak rooilijnplannen, uitzetwerk, zettingsmetingen, schattingen en plaatsbeschrijvingen bij aanvang der werken.

Landmeetkantoor Artois 2

Naast het technische aspect geven wij u ook graag ons advies omtrent investeringsplannen, successie-planning, tips bij de aankoop of verkoop van uw onroerend goed, onderzoek van de stedenbouwkundige mogelijkheden van uw perceel … 

Al deze activiteiten tot en met advies bij verkoop kunnen door ons begeleid worden.

Verbonden Landmeters-experten

  1. ARTOIS JonasARTOIS Jonas

    Officiëel landmeter-expert sinds 2011, met als identificatie “LAN111483”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen”.

  2. ARTOIS JohanARTOIS Johan

    Officiëel landmeter-expert sinds 2005, met als identificatie “LAN040224”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen”.

Contacteer Landmeetkantoor Artois