Landmeter Van Limbergen

BV LVL - Landmeter Van Limbergen

Landmeter Van Limbergen

Landmeter Van Limbergen

LVL meet en scant met zorg uw bouwkundige projecten in en brengt deze in een CAD 3D omgeving in kaart. Virtuele plaatsbeschrijvingen met virtuele tours, opmetingsplannen, vergunningsaanvragen via het omgevingsloket, bepalen gemeenschappelijke delen in mede-eigendom en expertise en waardebepalingen behoren tevens tot ons vakgebied. Als beëdigd landmeter-expert treden wij steeds neutraal en onafhankelijk op.

Verbonden Landmeter-expert

  1. VAN LIMBERGEN KlaasVAN LIMBERGEN Klaas

    Officiëel landmeter-expert sinds 2017, met als identificatie “LAN171717”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen”.

    Heeft een passie voor technisch landmeten en 3D-scanning

Contacteer Landmeter Van Limbergen