ADM Group

ADM Group

ADM Group

ADM Group is een multidisciplinair kantoor van experten en landmeters dat een brede waaier van services aanbiedt in de bouw- en vastgoedsector. Onder de overkoepelende ADM Group opereren vijf verschillende afdelingen, met ieder een eigen specialisatie, zodat wij u telkens met de hoogste professionaliteit en expertise van dienst kunnen zijn.

ADM TOPO is de afdeling die zich bezighoudt met landmeetkundige activiteiten in de ruimste zin van het woord. Van het vaststellen van de grenzen van een onroerend eigendom, het opmaken van muurovernames tot de opstelling van een PRECAD dossier, onze landmeters zorgen voor gedetailleerde metingen die integraal deel uitmaken van uw projectplan of notariële akte bij koop of verkoop.

Met de expertise van ADM TECH kan de opmeting van een bestaande toestand een enorme meerwaarde betekenen voor lopende of toekomstige werkzaamheden aan een onroerend goed. Denk hierbij aan complexe wapening, liftschachten, onderhoudskokers en meer. Dankzij onze hoogtechnologische scanners kunnen wij snel en nauwkeurig een Building Information Model opstellen waarmee eventuele vraagtekens bij de ontwerpprocessen en bouwsimulaties vermeden worden.

ADM VALUE houdt zich uitsluitend bezig met de waardebepalingen en erfbelastingen van onroerende goederen. Wij maken schattingen voor verdelingen, hypothecaire leningen, schenkingen, nalatenschappen, onteigeningen, verkoop en aankoop van een onroerend goed en geven ook deskundig advies zowel op stedenbouwkundig als op juridisch vlak.

ADM EXPERT help u met situaties die u niet in de hand heeft. Uiteraard gaan wij er van uit dat het leven u toelacht en dat u niet geconfronteerd wordt met de nood aan een schadedossier of expertise. Doch er zijn huurders die schade aanbrengen of er is een discussie tussen bouwheer en aannemer, het komt steeds vaker voor. Vocht- en waterschade, brand- of stormschade, het kan iedereen overkomen.

ADM INFRA is uw betrouwbare partner bij het technisch ontwerp en uitvoering van al uw verkavelingen en wegenisdossiers. Het ontwerp en de dimensionering van rioleringen, nutsvoorzieningen, toegangswegen en andere omgevingswerken zijn van essentieel belang voor uw geplande werf.

Verbonden Landmeter-expert

  1. VAN DESSEL BrunoVAN DESSEL Bruno

    Officiëel landmeter-expert sinds 2006, met als identificatie “LAN041082”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen”.

Contacteer ADM Group