Landmeter Verbeke

Landmeter Verbeke

Het kantoor van landmeter Verbeke bestaat inmiddels 60 jaar. We kunnen dus buigen over vele jaren ervaring.

Voor (technische) opmetingen beschikken we over de beste GNSS- en one-man-station-toestellen.
Voor grensbepalingen doen we vooraf gedegen opzoekingswerk naar bestaande metingsplannen. We hanteren hiervoor o.a. ons uitgebreid archief.
Voor waardebepalingen selecteren we geschikte vergelijkingspunten zodat de werkelijke venale waarde (= marktwaarde) correct geraamd kan worden.
Onze plaatsbeschrijvingen zijn uiterste gedetailleerd, duidelijke en ondubbelzinnig opgemaakt zodat later er geen discussie kan zijn over de oorspronkelijke toestand.
Voor verkavelingen trachten we de noden van de aanvrager in te willigen (voor zover de omgevingsambtenaar meegaat in het verzoek).

Verbonden Landmeter-expert

  1. VERBEKE StefanVERBEKE Stefan

    Officiëel landmeter-expert sinds 2006, met als identificatie “LAN051186”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

    Contacteer Landmeter Verbeke