market bvba

BV MARKET

market bvba

Ons kantoor biedt diensten aan welke zich bevinden in het segment van de onroerende goederen. Zo worden alle soorten gronden en gebouwen digitaal opgemeten en in plan gebracht waarbij zij dienstig zijn voor een gevarieerd cliënteel; particulieren, notarissen, architecten, aannemers bouwbedrijven, projectontwikkelaars, rechtbanken, accountants, gemeentebesturen, overheidsinstellingen,...

market bvba 1

Anderzijds kan eveneens de objectieve waarde van diverse soorten gronden en gebouwen worden vastgesteld, dit hetzij voor verdelingen binnen een familie, inbreng in vennootschap, bij echtscheidingen, als basis bij een verkoop of aankoop, onteigeningen, aangifte nalatenschap, ...

Verbonden Landmeters-experten

  1. MARKET LucMARKET Luc

    Officiëel landmeter-expert sinds 2004, met als identificatie “LAN040183”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen”.

  2. MARKET DonaldMARKET Donald

    Vastgoedexpert

Contacteer market bvba