LSBbvba

BV Landmeetkundig Studiebureau Beuckx

LSBbvba

Landmeetkundig Studiebureau Beuckx Bvba, afgekort LSBbvba is een landmeetkundig kantoor dat gespecialiseerd is in opmetingen allerhande.
Al 8 jaar als zelfstandig ondernemer en met bijna 20 jaar totale ervaring is zaakvoerder en landmeter-expert Lieven Beuckx (LAN061251) de contactpersoon voor al uw terrestrische metingen.

Naast de klassieke activiteiten die eigen zijn en enkel uitgevoerd mogen worden door een beëdigd landmeter als afpalingen; delingsplannen, verkavelingsdossiers, schattingsverslagen is het kantoor gespecialiseerd in opmetingen voor zowel aannemer als architect.

Voor aannemers kunnen complexe structuren uitgezet worden, controles uitgevoerd worden en opmetingen gedurende de bouwfase om problemen vooraf op te sporen. Dit wordt gedaan met behulp van klassieke meetinstrumenten zoals total station, rtk-gps, waterpastoestel en recentelijk met behulp van een 3D laserscanner.

Voor architecten kunnen bestaande woningen opgemeten worden met behulp van een total station of een 3D laserscanner. Grondplannen en gevelaanzichten uit laserscandata, puntenwolken met een technische term geven een meerwaarde aan uw project. Verschillende visualisaties zijn mogelijk.

Terrestrische laserscandata kan worden uitgebreid met dronedata, fotogrammetrie wordt hiervoor gebruikt.

Verbonden Landmeter-expert

  1. BEUCKX LievenBEUCKX Lieven

    Officiëel landmeter-expert sinds 2006, met als identificatie “LAN061251”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen”.

Contacteer LSBbvba