Jens Danneels Landmeter-Expert BV

BV Jens Danneels Landmeter-Expert

Jens Danneels Landmeter-Expert BV

Jens Danneels Landmeter-Expert BV

Opmetingen

Opmaak van grondplannen bestaande toestand als basis voor allerhande doeleinden. Daarnaast verzorgen wij ook de opmaak van terreinprofielen, digitale terreinmodellen, gevelaanzichten,… Ook voor grondverzetsberekeningen kunt u bij ons terecht.

Uitzetwerk

Materialiseren van assen of punten op het terrein. Dit hoofdzakelijk in het kader van nieuwbouwprojecten.

Afpalingen

Opnieuw materialiseren van grenzen, of opzoeken van oude grenspalen op basis van bestaande afpalingsplannen. Daarnaast maken ik ook nieuwe afpalingsplannen op waarbij perceelsgrenzen in onderling akkoord tussen aanpalende eigenaars worden geformaliseerd.

Plaatsbeschrijvingen

Wij staan in voor de opmaak van tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen, bvb. bij het begin van een verhuurovereenkomst of van een bouwproject. Dit kan zowel voor gebouwen als voor omgeving (openbaar domein).

Verkavelingen

Opmaak van aanvraagdossiers omgevingsvergunning voor het opsplitsen van gronden in verschillende loten. Projecten bouw Wij adviseren of vervullen diverse taken bij bouwprojecten allerhande. Denk hierbij bvb. aan terreinaanlegwerken, infrastructuurwerken, aanleg van waterreservoirs,…

Schattingen

Onafhankelijke schatting van onroerende goederen voor diverse doeleinden. Wij zijn Vlabel-geaccrediteerd, waardoor wij kunnen instaan voor de bindende schatting in het kader van nalatenschappen.

Verbonden Landmeter-expert

  1. DANNEELS JensDANNEELS Jens

    Officiëel landmeter-expert sinds 2010, met als identificatie “LAN101427”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

    Contacteer Jens Danneels Landmeter-Expert BV