JDC

De Clippel, Jan

JDC

JDC

Grondige ervaring als landmeter, ontwerper weg- en rioleringsprojecten, fotogrammetrie, drone-toepassingen (orthofoto's).

JDC 1

Topografische opmetingen, 3D-scannen

Architecten, landschapsarchitecten, ingenieurs willen beschikken over een correct opgemeten bestaande toestand, die als basis dient voor hun eigen verdere ontwerp.

Dronetoepassingen

Dit als interessante aanvulling voor de opmetingen vanaf grondniveau.

JDC 2

Plaatsbeschrijvingen

Om discussies over huurschade tussen verhuurder/huurder van een onroerend goed te vermijden is het aangewezen dat er bij de aanvang en einde van een huurcontract een degelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Er wordt van het goed een gedetailleerde beschrijving opgemaakt van de schadebeelden en dit wordt gedocumenteerd met foto’s. Indien de klant dit wenst wordt er een raming van de huurschade opgemaakt.

Uitzetten van gebouwen, landschapsplannen

Op basis van de architectuurplannen kan de landmeter in overleg met de architect of aannemer een uitzetplan opmaken. Dit uitzetplan wordt opgeladen in het totaalstation, de basislijnen worden op een zeer nauwkeurige wijze op het terrein gematerialiseerd door middel van stevige brugjes.

Ontwerpen openbaar en privaat domein, omgevingswerken

Het ganse ontwerptraject (conceptnota, voorontwerp, ontwerp, prijsvraag, opvolging uitvoering, oplevering) kan door JDC behandeld worden, dit conform de huidige reglementeringen, technische bepalingen en normen.

Verbonden Landmeter-expert

  1. DE CLIPPEL JanDE CLIPPEL Jan

    Officiëel landmeter-expert sinds 20 januari 2005, met als identificatie “LAN051120”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

    Contacteer JDC