buro18

Aerts, Wim

buro18

buro18

Buro18 is een klein dynamisch landmeterskantoor in Hemiksem, net ten zuiden van Antwerpen.

De focus ligt op een breed spectrum aan meetactiviteiten; topografische opmetingen, as built plannen, precad.
Ook voor de opmaak van een plaatsbeschrijving of een energieprestatiecertificaat kan u bij buro18 terecht.

buro18 1

MEETWERK

Met de nodige kennis en ervaring en de juiste apparatuur (totaalstation, gps-rover, lasermeter) kom ik ter plaatse om uw meetproject uit te voeren. Hierbij ga ik nauwkeurig en transparant te werk. Meten is weten.

buro18 2

PRECAD

Wanneer een perceel wordt gesplitst of wanneer een appartementsblok wordt opgedeeld in entiteiten dient er een plan opgemaakt te worden dat voldoet aan bepaalde regels.

Het plan krijgt dan een nummer (planreferentienummer) van het kadaster dat vermeld moet worden in de notariële akte van de verkoop. De nieuw gecreëerde percelen of entiteiten krijgen een gereserveerd perceelnummer of partitienummer. Dit proces noemt men prekadastratie of kortweg precad.

Na opmeting ter plaatse, eventueel aan de hand van een bestaand plan, maak ik het plan op en doe ik de aanvraag bij het kadaster. Na het krijgen van de goedkeuring en de nodige informatie bezorg ik deze aan eigenaar en/of notaris.

Verbonden Landmeter-expert

  1. AERTS WimAERTS Wim

    Officiëel landmeter-expert sinds 2020, met als identificatie “LAN201841”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

    Contacteer buro18