ASSET nv

NV ASSET

ASSET nv

ASSET nv

ASSET werd in 1985 opgericht, met als bedoeling om allerhande opmetingen uit te voeren met behulp van elektronische meetapparatuur en de opmeetgegevens te verwerken tot digitale tekeningen. Nu lijkt dit allemaal evident, maar op dat ogenblik vergde dit heel zware investeringen in software, computers en competent personeel.

Vandaag beschikken wij over een heel performante afdeling landmeetkunde, met diverse sub-activiteiten.

De jongste activiteit is deze van 3D-laserscanning, maar ook hierin hebben we intussen heel wat expertise opgebouwd.

Aansluitend bij deze afdeling beschikken we over meerdere volledig uitgeruste ploegen die zich hebben gespecialiseerd in inventarisaties van openbaar domein (rioleringen en watertoevoerleidingen).

Ons bureau is actief in gans België maar aanvaardt ook buitenlandse opdrachten. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers, gaande van particulieren tot KMO’s, multinationals, openbare besturen en intercommunales, notariaten, curatoren, architecten en vele andere.

Ruim 30 jaar na haar oprichting kan ASSET zich terecht profileren als een professionele en stabiele partner waarbij snelheid, flexibiliteit, kwaliteit en klantentevredenheid hoog in het vaandel staan.

ASSET nv 1

Opmeting bestaande toestand

Onze landmeters komen ter plaatse om alles op te meten met behulp van een totaalstation met ingebouwde GPS-ontvanger. Er wordt gewerkt volgens algemeen aanvaarde meetvoorschriften of volgens de specificaties van onze klanten. De terreingegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van een digitaal terreinmodel (DTM), waarmee het grondverzet kan berekend worden.

Architectuurmetingen

Op vraag van architecten en projectontwikkelaars worden geregeld gebouwen opgemeten. Dit kan gaan van een eenvoudig gebouw tot een volledig gebouwencomplex of monumentale gebouwen zoals kerken en kastelen. Afhankelijk van de context worden grondplannen uitgetekend, maar ook doorsnedes, gevelzichten en gabaritten.

Tegenwoordig wordt er meer een meer geopteerd om de opmetingen uit te voeren met behulp van 3D-scanning, gezien deze meettechniek heel wat voordelen biedt.

3D-laserscanning

3D laserscanning is een techniek die het mogelijk maakt om in een zeer kort tijdsbestek de omgeving tot in het kleinste detail en in drie dimensies vast te leggen. We maken hierbij gebruik van een laserscanner. Dit is een meettoestel dat met hoge snelheid reflectorloos metingen verricht. De lasertechniek is hetzelfde als die van de reflectorloze total station (waar we eveneens over beschikken) maar dan veel sneller en volledig automatisch.

Gezien wij al van bij de start van onze opmetingen gekozen hebben voor de beste meetapparatuur die de markt aanbiedt, hebben we opnieuw gekozen voor een scanner van het merk Leica (ScanStation P20). Deze scanner heeft een scansnelheid van 1.000.000 punten per seconde (!) en een bereik van ruim 120m. Het toestel garandeert een 3D punt nauwkeurigheid van 3 mm op 50 m afstand.

Laserscanners, en meer specifiek pulsescanners, worden vaak ingezet wanneer snelheid, een volledige opname of veiligheid van groot belang zijn. Een scanner biedt snelle en volledige metingen voor een ruim scala aan locaties zoals allerhande constructies, gebouwen, archeologische sites, monumentale objecten en dergelijke.

Scanners maken een momentopname met een zeer realistisch beeld van de werkelijkheid. Het apparaat verricht niet alleen metingen maar maakt tegelijkertijd ook 5 mega-pixel foto's om ieder meetpunt de juiste kleurwaarde te geven. Op deze manier ontstaat snel een goed beeld van het object in zijn omgeving en bekom je een schitterend 3D beeld.

Hoe werkt 3D laserscanning?

Het uitvoeren van een laserscan op terrein is vrij eenvoudig en kan snel worden afgerond, wat meteen een zeer grote troef is. Als resultaat van de scan bekomen we een point cloud of puntenwolk, die een exacte weergave is van de gescande omgeving.

Minstens even belangrijk is wat wij en onze klanten kunnen doen met het bekomen resultaat. Er zijn diverse mogelijkheden, afhankelijk van de wensen van onze klanten : dit kan gaan van traditionele 2D tekeningen (grondplannen, doorsneden, dwars- en lengteprofielen) tot volledige 3D modellen en fly-troughs. De puntenwolken kunnen ook rechtstreeks bezorgd worden aan onze opdrachtgevers via Leica TruView …

Welke zijn mogelijke toepassingen?

 • Opmeten in moeilijke meetomstandigheden : onze scanner kan ingezet worden in moeilijke (fabrieks)omstandigheden en dit binnen een temperatuurbereik van -20°C tot +50°C. Dankzij de snelheid van de scanning kan een eventuele stilstand van machines, .. beperkt worden tot een absoluut minimum. Indien nodig, dan kan het toestel zelfs vanop afstand bediend worden.
 • Architectuur en restauratiedossiers
 • Erfgoed en archeologie
 • Forensisch / veiligheid
 • Civiel / landmeetkundig
 • Presentatie doeleinden
 • Facility Management
 • Volumemetingen

Voordelen van 3D laserscanning?

 • Diverse toepassingsgebieden
 • Inzetbaar in extreme omstandigheden
 • Alles wordt opgemeten, dus je hoeft nooit terug te gaan
 • Interpretatiefouten zijn niet meer mogelijk
 • Snelheid
 • Eenvoudig vastleggen van wijzigingen in bestaande constructies : de scangegevens leveren een uitstekende as-built situatie - tekenen is overbodig - met een hoog detailniveau.
 • Dankzij het ruime bereik en de mogelijkheid tot afstandsbediening loopt de opmeter of landmeter geen gevaar.
ASSET nv 2

Plaatsbeschrijvingen

We maken gedetailleerde plaatsbeschrijvingen van gebouwen of wegeninfrastructuur op. De rapportage bestaat uit een uitvoerige beschrijving, aangevuld met digitale foto’s en eventueel video-opnames.

Zettingsmetingen en monitoring

Voor het opvolgen van zettingen beschikken we over een digitaal waterpasinstrument. De meetgegevens worden verwerkt tot een duidelijk rapport, dat als basis kan dienen van opvolgingsmetingen. De periodiciteit hiervan gebeurt in overleg met de klant. Ook voor nauwkeurige vertikaliteitsmetingen kan je bij ons terecht.

Industriële metingen

Met behulp van de nauwkeurige meetapparatuur wordt assistentie verleend bij het bouwen van nieuwe installaties, te bouwen structuren en het uitlijnen van de diverse productieonderdelen. rioolinventarisatie rioolinventarisatie

Opmeting rioleringsstelsels

In functie van rioolbeheer brengen we rioleringsstelsels in kaart. In een eerste fase worden de putdeksels opgemeten door middel van totaalstation en GPS. Daarna gaat één van onze gespecialiseerde meetploegen ter plaatse met 2 of 3 opmeters om de configuratie van de riolering op te meten (diepteligging, diameters, stroomrichting, …).

Perceelsmeting

Ons bureau heeft meerdere beëdigde landmeters in dienst, die heel wat ervaring hebben in het uitvoeren van perceelsmetingen en grensonderzoek. Zij staan in voor het opmaken van een proces-verbaal van opmeting, al dan niet in combinatie met het materialiseren van de hoekpunten. Ook voor prekadastratie kan je bij ons terecht.

Maatvoering en uitzetwerk

Voor aannemers zetten we assen en kolommen uit op de werven. Dit gebeurt in nauw overleg met de aannemer en het studie/architectenbureau. Een duidelijk rapport zorgt ervoor dat er nooit onduidelijkheden kunnen zijn.

Verbonden Landmeters-experten

 1. POLLET TomPOLLET Tom

  Officiëel landmeter-expert sinds 25 februari 2010, met als identificatie “LAN101424”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen: afdeling loontrekkenden”.

 2. VAN DEN SAFFELE DieterVAN DEN SAFFELE Dieter

  Officiëel landmeter-expert sinds 4 juli 2016, met als identificatie “LAN161676”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen: afdeling loontrekkenden”.

 3. TERMOTE-VERHALLE ThomasTERMOTE-VERHALLE Thomas

  Officiëel landmeter-expert sinds 23 april 2013, met als identificatie “LAN111456”, ingeschreven onder “Loontrekkende”.

Contacteer ASSET nv