Denise Ballet landmeterskantoor BVBA

BV BALLET DENISE LANDMETERSKANTOOR

Denise Ballet landmeterskantoor BVBA

Denise Ballet landmeterskantoor BVBA is opgericht in Oktober 2007.

Het landmeterskantoor voert bijna alle landmeetkundige activiteiten uit, zoals; architecturale opmetingen van gebouwen, deformatie- en zettingsmetingen, opmetingen voor notariële verkoop, proces Verbaal van afpaling en grensbepaling, opmetingen van bestaande toestand, tracémeting, uitzetwerken, volumemetingen, muurovernames, ...
Schatting van onroerend goed behoort eveneens tot ons takenpakket.
Ook voor verkavelingsaanvragen of -wijzigingen kunt u beroep doen op ons landmeterskantoor.

Verbonden Landmeters-experten

  1. BALLET DeniseBALLET Denise

    Officiëel landmeter-expert sinds 2005, met als identificatie “LAN041092”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen”.

    • POULS PieterPOULS Pieter

      Officiëel landmeter-expert sinds 2014, met als identificatie “LAN141609”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen”.

    Contacteer Denise Ballet landmeterskantoor BVBA