GOEN Studiebureau

BV GOEN STUDIEBUREAU

GOEN Studiebureau

GOEN Studiebureau werd in 1983 opgericht door Dhr. Joris Goen als landmeetkundige expertisekantoor. Samen met de opdrachten en vaste klanten groeide het bureau niet alleen in medewerkers maar ook in expertise. Het landmeetkundige bureau groeide uit tot een studiebureau met drie vaste peilers: landmeetkunde, stedenbouw en infrastructuur.

GOEN Studiebureau is gespecialiseerd in het opmeten van bestaande toestand (juridische grensbepalingen, proces-verbaal van meting, …), archeologische opmetingen, uitzetten van wegenis en rioleringswerken, industriële metingen (uitzetten industriebouw, niveaumetingen, nauwkeurigheidsmetingen, gevelzichten, opmeten en berekenen van grondverzet) en het opnemen en opmaken van plaatsbeschrijvingen.
Jarenlange ervaring op industriële werven (oa KBC-toren Gent, Roularta Media Roeselare, IVC, Lutosa, …) zorgt voor een doorgedreven nauwkeurigheid waarmee opmetingen dienen gepaard te gaan.
Daarnaast heeft GOEN Studiebureau een jarenlange ervaring opgebouwd op vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening en legt het bureau zich nauwgezet toe op het ontwerpen van residentiële stedenbouwkundige projecten. GOEN Studiebureau vertrekt vanuit een grondige analyse van de vroegere, bestaande en gewenste structuur waarbij zowel bovenlokale als plaatselijke elementen elk hun eigen inbreng krijgen om tot een passend geheel te komen.
Bij GOEN Studiebureau behelst stedenbouwkundige ontwerpen eveneens de visie, aanpak en uitwerking van het wateraspect. Het invullen van een (openbare) ruimte en de waterstudie van het (ruimere) gebied gaan steeds hand in hand en dienen dan ook samen uitgewerkt te worden. De invulling van een gebied heeft directe implicaties op de waterhuishouding en omgekeerd. Daarom streeft GOEN Studiebureau er eveneens naar om het waterhoofdstuk mee te integreren in het hele verhaal. Door van bij de start multidisciplinair bezig te zijn met het ontwerp creëert GOEN Studiebureau een geheel waarbinnen zowel de ruimtelijke als de meer technische visies elkaars hand vinden.
Voor wat betreft infrastructuur is GOEN Studiebureau zowel actief in de privé (aanleg parkings, toegangswegen, omgeving van gebouwen, …) als in lokale projecten (gemeentewegen, nieuwe wegenis, verkavelingen, …). Naast het ontwerpen van de wegenis en de berekening van de riolering staat GOEN Studiebureau tevens in voor het volledige toezicht en controle van de uitvoering van de werken.
GOEN Studiebureau verzorgt het gehele bouwproces, van de analyse van de noden en behoeften tot de aanleg van het geheel.

GOEN Studiebureau investeert ook voortdurend in de modernste apparatuur wat samen met de vakbekwaamheid van zijn mensen en de zorgvuldige controle van ieder project zorgt voor een optimale aanpak van elk dossier.

Sinds 2014 is GOEN Studiebureau geassocieerd met Studiebureau Vangheluwe (stabiliteit, technieken en projectcoördinatie) waardoor een zeer breed spectrum in de bouwwereld kan aangeboden worden.

Verbonden Landmeter-expert

  1. ERMENS GuntherERMENS Gunther

    Officiëel landmeter-expert sinds 2005, met als identificatie “LAN040972”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen: afdeling loontrekkenden”.

    Expert in grensbepaling

Contacteer GOEN Studiebureau