GEOlandmeters

BV Jan Koyen Geo

GEOlandmeters

GEOlandmeters

Ons kantoor, GEOlandmeters, is vooral gespecialiseerd en gericht op volgende activiteiten:

GEOlandmeters 2
 • Opmetingen: Wij maken een opmetingsplan van uw onroerend goed voor;
  • grensbepalingen
  • PV (proces verbaal) van afpaling
  • ruilen van gronden
  • opsplitsen van uw eigendom, in functie van uw bouwplannen, ...
  • 3-D scanning vb. In functie van renovatie
  Het maken van een opmetingsplan bestaat uit voorbereidend opzoekwerk en onderzoekswerk, opmeting ter plaatse, het tekenen van een plan en eventuele aanvraag voor prekadastratie. (Aanvraag voor officiële registratie van het plan en kavels op het kadaster)
  Wij kunnen beroep doen op meerdere archieven in ons kantoor. Deze archieven zijn een rijkdom aan informatie voor opmetingen in onze regio en gaan terug tot 1925.
  Onze plannen worden opgemaakt in een nationaal coördinatenstelsel (Lambert 72) en kunnen ook digitaal bezorgd worden (PDF/DWG).
 • Verkavelingen: Wij stellen uw aanvraag voor een verkaveling (omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden) samen.

  Een aanvraag is nodig wanneer u uw eigendom wenst te verdelen in 2 of meerdere loten.
  Wenst u een bestaande verkaveling te wijzigen dient u een verkavelingswijziging (omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling) aan te vragen.
  Een aanvraagdossier bestaat uit een aanvraagformulier, motivatienota, liggingsplan, aanvraag voor eventuele openbare nutsvoorzieningen, omgevingsplan, verkavelingsontwerp, foto’s, screening milieueffectenrapport, eventueel compensatieformulier voor ontbossingen, … enz.
  De volledige aanvraag wordt, na overleg met u, ingediend bij het gemeentebestuur.
  Vanaf 1 juni 2017 dient de aanvraag digitaal te gebeuren via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.
 • Waardebepaling onroerende goederen/Schattingen: Een schattingsverslag met waardering van uw onroerend goed kan u nodig hebben om verschillende redenen:
  • bij verkoop en/of verhuur
  • in het kader van nalatenschappen, schenkingen, onverdeeldheid
  • bij het inbrengen in vennootschappen
  • bij verdeling en vereffening echtscheidingen
  Onze landmeters-experten zijn ingeschreven op de lijst van de Vlaamse belastingdienst en ondertekenden het kwaliteitscharter. Zo zijn wij partner voor de Vlaamse overheid als opsteller van schattingsverslagen bij de erfbelasting en voor openbare besturen.
 • Plaatsbeschrijvingen: Wij maken een plaatsbeschrijving voor u bij aanvang verbouwings- of nieuwbouwwerken
 • Vastgoedadvies: Wij willen u graag, vanuit deskundigheid en ervaring, adviseren over de mogelijkheden van uw onroerend goed in het kader van verkavelen, aanvragen, voorschriften, waardebepaling, …

Het deskundig en ervaren team van GEOlandmeters, bestaande uit landmeters en vastgoedadviseurs wil graag voor u aan de slag. Bezoek onze website of neem gerust contact met ons op. U Bent ook van harte welkom op ons kantoor.

Verbonden Landmeters-experten

 1. KOYEN JanKOYEN Jan

  Officiëel landmeter-expert sinds 2004, met als identificatie “LAN040621”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

  • DIRVEN JanDIRVEN Jan

   Landmeter

   • BESBRUGGE StevenBESBRUGGE Steven

    Officiëel landmeter-expert sinds 2005, met als identificatie “LAN040609”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen”.

    • VANDAMME LaurenceVANDAMME Laurence

     Vastgoedadviseur

     • VAN DEN EYNDEN CarineVAN DEN EYNDEN Carine

      Vastgoedadviseur

      Contacteer GEOlandmeters