Studiebureau Jonckheere

Studiebureau Jonckheere

Studiebureau Jonckheere

Studiebureau Jonckheere is een multidisciplinair studiebureau voor het ontwerp en de begeleiding van infrastructuurwerken. Het werd opgericht door Amand Jonckheere in 1959, in 2010 werd het opgesplitst in een tak architectuur (Jonckheere Ir Architecten) en Studiebureau Jonckheere. In 2017 werd Studiebureau Jonckheere uitgebreid met een vestiging te Leuven.

Studiebureau Jonckheere 1

Onder infrastructuurwerken worden wegen, parkings, parken, riolen, nutsleidingen, waterlopen, waterbuffers, nutsleidingen enz verstaan. Onze taken lopen gelijk met de taak van een architect voor het bouwen van een woning.
Veelal situeren deze werken op het huidig of toekomstig openbaar domein. Het laatste is het geval bij verkavelingen.
Waterhuishouding is de ruimste zin van het woord maakt een belangrijk deel uit van onze projecten.
De watertoets, anders gezegd correct omgaan met regenwater in nieuwe projecten is één van onze sterke punten. We ondersteunen hierin architecten, landmeters en collega studiebureaus.
Zo kregen we in 2017 van Aquafin een eervolle vermelding op de kwaliteitsawards voor het proactief en creatief omgaan met infiltratie (van regenwater in de bodem). Aansluitend mochten we in 2018 de kwaliteitsaward ontvangen die jaarlijks door Aquafin wordt uitgereikt aan het studiebureau dat in het voorbije jaar in hun nieuwe projectontwerpen het meest kwalitatief, kostenbewust en klantgericht te werk ging en op een creatieve en innovatieve manier omsprong met infiltratiemogelijkheden.

Studiebureau Jonckheere 2

Een ander belangrijk facet die samen hangt met het openbaar domein is mobiliteit. Wij maken mobers (mobiliteit effecten rapport), mobiliteitsplannen, start -en projectnota’s voor oa fietspaden op, begeleiden verkeerstellingen en doen herinrichtingsprojecten rond scholen en centrumstraten.
Landschappelijk ontwerpen we parken en pleinen, of werken samen met VLM landinrichtingsprojecten uit (bossen, fietsverbindingen, speelbossen, bufferbekkens, geklasseerde dorpszichten, kassiewegen ).
Om dit alles te realiseren moeten we frequent in een directe dialoog treden met de burger. De hoofdbrok hierin is het begeleiden van afkoppelingsprojecten waarbij ook op privaat domein het rioleringsstelsel moet omgevormd worden tot een gescheiden rioleringsstelsel. Daarnaast maken we ook onteigeningsplannen op, en verzorgen de onderhandelingen om de burger te vergoeden, overeenkomstig schattingsverslagen.
Hiervoor staan onze landmeters in, daarnaast doen zij ook de klassieke taken van een landmeter zoals opmetingen, afpalingen, schattingen, … Voor de industrie werken wij ook geregeld projecten rond riolering, verhardingen, terminals, kaaimuren, nutsvoorzieningen, …. uit.

Naast het feit dat we een multidisciplinair studiebureau zijn willen we ons gedragen als een familiebedrijf pur sang.. volgende kernwaarden vormen hierbij onze leidraad:

  • Langetermijnperspectief
  • Stabiele financiering
  • Continuïteit, stabiele en sociale bedrijfscultuur met heel veel aandacht voor WELZIJN
  • Snelle besluitvorming
  • Lokale betrokkenheid

Voor meer informatie en referenties verwijzen we graag naar onze website www.studiebureaujonckheere.be.

Verbonden Landmeter-expert

  1. JONCKHEERE KoenJONCKHEERE Koen

    Officiëel landmeter-expert sinds 2005, met als identificatie “LAN040153”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen”.

Contacteer Studiebureau Jonckheere