Riet Cerpentier - landmeter

BV RICE

Riet Cerpentier - landmeter

Focus vnl. op schatting van onroerende goederen bij verkoop/aankoop - bij successie(VLABEL schatter) - bij uit onverdeeldheid treden ...

Onroerend goed advies.

Plaatsbeschrijvingen bij bouwwerken,wegenaanleg, grote rioleringswerken, verhuring.

Schaderaming bij einde huur.

Opmeting - verkaveling - Afpaling

Verbonden Landmeter-expert

  1. CERPENTIER RietCERPENTIER Riet

    Officiëel landmeter-expert sinds 2004, met als identificatie “LAN040379”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

Contacteer Riet Cerpentier - landmeter