Landmeter Audenaert

Landmeter Audenaert

Landmeter Audenaert

Ik doe de opmeting en afpaling van uw perceel

Het is raadzaam om een opmetingsplan te laten opstellen door een landmeter-expert. Zeker bij een belangrijke en dure aangelegenheid als de aankoop van een stuk grond. Dit plan verschaft je de correcte oppervlakte, grenzen en controle op eventuele erfdienstbaarheden. Voor verkoop, splitsing, grensbepaling/grensgeschillen, architekten,...

Ik doe de berekening van grondverzet

In het kader van grondaanvullingen of grondafgravingen kan de landmeter-expert het grondverzet berekenen. Hij voert een hoogtemeting uit vóór en na de werken. Door de vergelijking van de digitale terreinmodellen berekent de landmeter-expert het grondverzet. Bovendien behandelt hij de aanvragen voor terreinaanlegwerken waarbij de bestaande toestand en de nieuwe toestand op plan dienen voorgesteld te worden. Hij tekent de plannen met hoogtelijnen, lengte- en dwarsprofielen.

Ik doe het uitzetwerk voor aannemers

Nauwkeurig uitzetten van assen en referentie-peilen op werven. Dit van uitzetten van basis-assen bij aanvang van de werf tot een volledig landmeetkundige begeleiding gedurende de verschillende fases van uw project.

Ik vraag verkavelinsvergunningen aan

Een verkavelingsvergunning is vereist wanneer een eigenaar zijn terrein wenst op te splitsen met als doel delen ervan te bestemmen voor woningbouw. De eigenaar kan zonder verkavelingsvergunning de nieuwe percelen niet verkopen als bouwgrond. De verkavelingsvergunning geeft aan de kopers van de percelen de zekerheid dat zij op die gronden een woning mogen oprichten.

 

Ik doe schattingen van onroerende goederen

Bij de schatting wordt met een groot aantal factoren rekening gehouden om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Onder meer de oppervlakte, de breedte en de diepte van de woning en het perceel, de ligging van het goed, de afwerking en opbouw van de woning, de staat waarin het zich bevindt,... worden beoordeeld. Aan de hand van deze factoren kan het te schatten onroerende goed vergeleken met recent verkochte onroerende goederen uit de nabije omgeving.

Ik maak plaatsbeschrijvingen op

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde, schriftelijke beschrijving van de feitelijke staat waarin het goed zich bevindt voor de aanvang van de huur, concessie of werken, meestal aangevuld met foto's van het beschreven goed. De plaatsbeschrijving wordt tegensprekelijk opgesteld door de betrokken partijën of door een onafhankelijke deskundige zoals de landmeter-expert. Alle partijën dienen de gedateerde plaatsbeschrijving te tekenen voor akkoord.

Ik doe muurovernames

Bij oprichting van een nieuw gebouw waarbij een bestaande scheidingsmuur gebruikt wordt, dient deze muur overgekocht te worden. Het over te nemen gedeelte wordt door de landmeter-expert in waarde bepaald rekening houdend met volume, materialen, sleet, ... .

Verbonden Landmeter-expert

  1. AUDENAERT GlennAUDENAERT Glenn

    Officiëel landmeter-expert sinds 2013, met als identificatie “LAN131546”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

    Contacteer Landmeter Audenaert