Landmeetkantoor PIETERS

BV GREGORY PIETERS

Landmeetkantoor PIETERS

Landmeetkantoor PIETERS 1

Landmeetkantoor PIETERS is een onafhankelijk expertisebureau inzake vastgoed, hoofdzakelijk gespecialiseerd in de opmaak van gefundeerde en gedetailleerde schattingsrapporten, en dit voor ALLE types onroerende goederen (zowel residentieel-, commercieel- als industrieel / bedrijfsmatig vastgoed).

Wij leveren schattingsrapporten af bij: familiale verdelingen (schenking, erfenis, echtscheiding, uit onverdeeldheid treden,...), de aan- of verkoop van een onroerend goed, de aangifte van een nalatenschap (Vlaamse Belastingdienst), gerechtelijke dossiers, in- of uitbrengen van vastgoed in vennootschappen, optimalisatie / waardering van uw onroerend patrimonium & fiscale herschattingen.

Landmeetkantoor PIETERS 2

Waarmee kunnen we u nog van dienst zijn?

  • Allerhande opmetingen (plan bestaande toestand, PV van opmeting en/of splitsing)
  • Verkavelingsmogelijkheden bekijken & opmaken van het verkavelingsdossier
  • Onafhankelijk advies (vb. wat is financieel gezien de beste keuze, herbestemming, ...)

Sinds 2016 erkend schatter-expert door de Vlaamse Belastingdienst (ID-nr. 003251315112)
Als landmeter-expert kunnen wij de gereglementeerde activiteiten van een vastgoedmakelaar uitoefenen. Op uw uitdrukkelijke vraag, kunnen wij instaan voor de verkoop van uw gronden / verkaveling / onroerend goed. U kunt zich ook laten bijstaan door een expert tijdens een plaatsbezoek aan een onroerend goed.

Verbonden Landmeter-expert

  1. PIETERS GregoryPIETERS Gregory

    Officiëel landmeter-expert sinds 2008, met als identificatie “LAN081388”, ingeschreven onder “Natuurlijke personen”.

    Beëdigd landmeter-expert voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent

Contacteer Landmeetkantoor PIETERS