Asbestdeskundige inventarisatie

Advies & attesten

Asbestdeskundige inventarisatie

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie mag een inventarisatie voor een geldig asbestattest uitvoeren. De asbestdeskundige maakt een asbestinventaris op volgens het inspectieprotocol van de OVAM. Na het analyseren van de aangeleverde bewijsdocumenten voert de deskundige ter plaatse een inspectie uit en rapporteert hij al de inspectiegegevens via een webapplicatie in een centrale databank van de OVAM. Op basis van deze gerapporteerde gegevens levert de OVAM een geldig asbestinventarisattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie. 

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Aanvraag stedenbouwkundig attest

Landmeter-Experts staan u bij tijdens de aanvraag van een stedenbouwkundig attest.
EPB-verslaggeving

EPB-verslaggeving

Nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de Energieprestatieregelgeving.
Energieprestatiecertificaten (EPC)

Energieprestatiecertificaten (EPC)

Doorlichting van woningen om de energie-efficiëntie te meten.