MEET HET Ieper

Cyriel Bakeroot

MEET HET Ieper

MEET HET is gegroeid vanuit een samenwerking tussen drie zelfstandige praktijkbeoefenaars en voormalige studiegenoten en heeft de ambitie een gebiedsdekkend netwerk in Vlaanderen te worden.

Ons netwerk werd opgericht omdat we ervan overtuigd zijn dat je als landmeter of expert onmogelijk in alles gespecialiseerd kan zijn.

Door deze samenwerking kan een breed gamma aan landmeetkundige diensten aangeboden worden in diverse geografische regio’s en dit door vakspecialisten in hun domein.

De lokale verankering, minimale verplaatsingen en voeling met de streek van onze landmeters en experten wordt door heel wat van onze cliënten sterk gewaardeerd.

Verbonden Landmeter-expert

  1. BAKEROOT CyrielBAKEROOT Cyriel

    Officiëel landmeter-expert sinds 1 juli 2021, met als identificatie “LAN211888”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

Contacteer MEET HET Ieper