Cattoor Daniël landmeter-expert

Cattoor, Daniel

Cattoor Daniël landmeter-expert

Cattoor Daniël landmeter-expert

30 jaar praktijkervaring.

Gespecialiseerd in het opstellen van alle vormen van tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen.
Vooral actief in de kustregio, in het bijzonder de strook tussen Oostende en Knokke-Heist met uitbreiding in het hinterland tot Brugge, Maldegem en Gent.

Activiteiten:

 • opmeting van bebouwde en niet bebouwde eigendommen.(*)
 • afpaling en grensbepaling tussen eigendommen.(*)
 • splitsing en/of ruiling van onroerende goederen.(*)
 • verkavelingaanvragen.(*)
 • rooilijnenplannen en onteigeningsplannen.(*)
 • regeling van muurovernamen.
 • erfdienstbaarheden.
 • schatting van onroerende goederen (voorafgaande schatting inzake nalatenschap, schatting aangaande verdeling van onroerende goederen voor; vennootschappen, onteigeningen en verkoop.
 • plaatsbeschrijvingen (tegensprekelijk) voor, tijdens en na uitvoering bouw- en/of afbraakwerken.

(*) alle plannen kunnen zowel analoog als digitaal (dwg) geleverd worden.

Verbonden Landmeter-expert

 1. CATTOOR DaniëlCATTOOR Daniël

  Officiëel landmeter-expert sinds 26 oktober 2004, met als identificatie “LAN040252”, ingeschreven onder “Zelfstandig”.

Contacteer Cattoor Daniël landmeter-expert